ORTHODONTIE VOOR VOLWASSENEN

Enkele redenen voor een behandeling van volwassenen:

  • Esthetische redenen.

  • Functionele problemen, bijvoorbeeld problemen met het afbijten en kauwen van voedsel.

  • Uitgebreide scheefstand kan het reinigen van tanden en kiezen bemoeilijken.
    Onvoldoende reiniging geeft een verhoogde kans op cariës en tandvleesafwijkingen.

  • Om een goede uitgangspositie te verkrijgen voor een vervolgbehandeling middels kronen, bruggen of implantaten.

  • Slaapapneu ( OSAS ), snurken

VASTE BEUGEL OF INVISALIGN

Tegenwoordig is in onze maatschappij het dragen van een beugel door volwassenen volledig geaccepteerd. Steeds meer volwassenen kiezen voor een beugelbehandeling.

Zolang het om het rechtzetten van tanden en kiezen gaat, kunnen we in de meeste gevallen aan je wensen voldoen.
Volwassenen krijgen meestal een vaste beugel of een onzichtbare beugel ( Invisalign ).

GECOMBINEERDE ORTHODONTISCH-CHIRURGISCHE BEHANDELING

Het ligt anders als er een ernstig probleem is met de stand van de kaken, zoals bijvoorbeeld een grote overbeet. Wanneer boven- en onderkaken niet goed op elkaar passen, kan dit leiden tot beschadigingen of pijn aan het kaakgewricht, de tanden of het tandvlees of tot een afwijkend uiterlijk.
Wij werken nauw samen met de kaakchirurg.

SLAAPAPNEU / OSAS

Door een beperkte luchtpassage achter in de mondholte snurk je in je slaap. Soms stopt de luchtpassage tijdens de slaap zelfs helemaal. Dit kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot extreme vermoeidheid overdag, en soms zelfs tot hart- en vaataandoeningen. De orthodontist kan een uitneembare beugel maken die de onderkaak s’ nachts naar voren houdt, waardoor de luchtpassage verbetert.
Soms is zelfs een kaakoperatie noodzakelijk om de kaak permanent te verplaatsen.