KLACHTENREGELING

“Bent u tevreden zegt het anderen, heeft u klachten zeg het ons”

In onze praktijk schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de behandelingen. Kwaliteit is immers onze belangrijkste drijfveer! Wij als team voeren ons werk zo zorgvuldig mogelijk uit. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat je iets niet goed hebt begrepen of dat je het idee hebt dat er niet voldoende naar je is geluisterd. Mocht je ontevreden zijn bespreek het met de orthodontist of een van onze collega’s. Op deze manier kunnen wij ons blijven verbeteren.

Vanzelfsprekend worden alle klachten in ons systeem geregistreerd. Mocht het onverhoopt niet lukken je klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kun je ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling (https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht) waarbij onze praktijk is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.