Project omschrijving

Momenteel zijn wij druk doende met de voorbereidingen voor de geplande verbouwing.
Als gevolg van een aanzienlijke waterschade tijdens de afgelopen zomervakantie, zullen tijdens deze verbouwing herstelwerkzaamheden plaatsvinden, maar tevens zal de praktijk een face-lift ondergaan en worden voorzien van de nieuwste apparatuur op gebied van de orthodontie.
Hierdoor is voor een lange reeks van jaren een “state of the art” behandeling van patiënten wederom gegarandeerd.