TARIEVEN

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen we van tevoren niet precies aangeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het soort behandeling. Een zeer globale indicatie is dat een gemiddelde beugelbehandeling tussen de 2000 en 3000 euro kost, inclusief de techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. Je kunt bij de berekeningen het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren. Ook is het belangrijk te weten dat de behandelkosten niet altijd evenredig over de jaren verdeeld worden. Tijdens het eerste consult zal de orthodontist je vertellen wat ongeveer de verwachte kosten zijn voor de beugelbehandeling.

Tarievenlijst NZa
In Nederland worden de tarieven voor orthodontische behandelingen jaarlijks vastgesteld door de overheid (NZa) en vastgelegd in een prestatielijst. Elke orthodontist in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal vergelijkbaar zijn. Bekijk de prestatielijst van NZa.

Facturatie
Om onze aandacht volledig te kunnen richten op de orthodontische behandeling, heeft Orthodontiepraktijk Gooris de financiële patiëntenadministratie overgedragen aan een specialist op dit terrein: Netpoint Factoring BV. Daarom gelden de betalingsvoorwaarden van de firma Netpoint Factoring BV voor alle door hen verstuurde declaraties.
Bekijk hier de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring.

Betaling door zorgverzekeraar
Netpoint Factoring heeft contracten met de meeste verzekeraars, waarbij geregeld is dat de facturen eerst betaald worden door de zorgverzekeraar. Deze declareert dan het eventuele restantbedrag bij jou via een digitale declaratie.
Op de website www.uwdeclaraties.nl heb je 24 uur per dag, 7 dagen per week inzage in al je declaraties en je betalingsoverzicht en kun je nota’s downloaden.
Voor vragen of verzoeken kun je ook www.uwdeclaratie.nl raadplegen. Je kunt inloggen met een wachtwoord of met een declaratienummer. Je kunt ook een e-mailbericht sturen naar reactie@netpointfactoring.nl of bellen naar 0416-541509. Ook voor het treffen van een betalingsregeling kun je contact opnemen met Netpoint Factoring B.V.