Covid-19 virus of Coronavirus nieuws ( december 2020 )

Geachte patient, ouders/verzorgers:

Helaas grijpt het Corona virus nog steeds om zich heen.  Wij wensen de mensen die ziek zijn of anderszins getroffen zijn door het virus heel veel sterkte.

Tevens danken wij u voor uw geduld en begrip voor de door ons doorgevoerde richtlijnen en maatregelen zoals door de RIVM voorgeschreven.  Wij realiseren ons dat dit allerlei ongemakken met zich meebrengt, maar uw en onze gezondheid achten wij een groot goed.

Vandaag ( 14 december 2020  )heeft de minister president bekend gemaakt dat de mondzorg praktijken  open blijven. Hieronder vallen ook de orthodontie praktijken.  De patientenzorg vindt dus gewoon doorgang. De door u geplande afspraken gaan dus gewoon door!

Uiteraard blijven de onderstaande maatregelen van kracht. Deze zijn:

. Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan.

. Indien er in de voorgaande 10 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak NIET doorgaan

. Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen, zij dienen buiten( in de auto ) te wachten. Mochten   er vragen zijn ten aanzien van de behandeling geef deze schriftelijk mee aan uw kind of mailt u ons, u wordt dan hierover teruggebeld of er wordt een speciale mogelijkheid gecreëerd om u te woord te staan. Alleen bij een eerste intake is het toegestaan met uw kind mee te komen, hiervoor is een aparte ruimte ingericht.

. Bij binnenkomst onmiddellijk de handen desinfecteren en de vingers in elkaar haken zoals   aangegeven op de instructieposter in de praktijk. Daarna is het niet meer toegestaan om nog iets aan te raken, dit geldt voor telefoons, neus, mond et cetera.

. Het is onmogelijk de tanden te poetsen in de praktijk, graag thuis al grondig de tanden poetsen. Het patiënten toilet is afgesloten.

.In verband met de verscherpte praktijkmaatregelen ten aanzien van Coronapreventie zal vanaf 1 augustus 2020 als tegemoetkoming van de daardoor gestegen praktijkkosten een extra prestatiecode (F902 ad 4,26 euro ) in rekening worden gebracht.

Houdt u zich aan deze regels dan kunnen wij ons werk op een verantwoorde manier uitvoeren.

Met dank voor uw begrip

Team Mw. C.G.M. Gooris, orthodontist