Covid-19 virus of Coronavirus nieuws

Corona nieuws Leidraad Mondzorg Corona versie 7.0 ( juni 2021 )

Geachte patiënt, ouders/verzorgers:

Nu het percentage gevaccineerde mensen toeneemt, krijgen wij langzamerhand meer controle over het virus. Met de versoepelingen die landelijk worden doorgevoerd, kunnen wij ons meer en vrijer bewegen. Toch moeten wij op onze hoede blijven voor nieuwe varianten en zorgen dat wij niet wederom in een lock-down terecht komen.

Wij danken u voor uw geduld en begrip voor de door ons doorgevoerde richtlijnen en maatregelen zoals door de RIVM voorgeschreven.  Wij realiseren ons dat dit allerlei ongemakken met zich meebrengt, maar uw en onze gezondheid achten wij een groot goed.

Inmiddels is de reguliere patiënten zorg weer volledig op gang gekomen. Echter zijn wij genoodzaakt de richtlijnen met betrekking tot het Corona virus nog immer in acht te nemen.  

Onderstaand zijn deze richtlijnen/maatregelen nogmaals voor u op een rijtje gezet:

. Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid,
smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan.

. Indien er in de voorgaande 7 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak NIET doorgaan

. Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen, zij dienen buiten (in de auto) te wachten. Mochten er vragen zijn ten aanzien van de behandeling geef deze schriftelijk mee aan uw kind of mailt u ons, u wordt dan hierover teruggebeld of er wordt een speciale mogelijkheid gecreëerd om u te woord te staan. Alleen bij een eerste intake is het toegestaan met uw kind mee te komen, hiervoor is een aparte ruimte ingericht.

. Bij binnenkomst onmiddellijk de handen desinfecteren en de vingers in elkaar haken zoals aangegeven op de instructieposter in de praktijk. Daarna is het niet meer toegestaan om nog iets aan te raken, dit geldt voor telefoons, neus, mond et cetera.

. Ondanks dat landelijk de verplichting om het dragen van een mondkapje vervalt, blijft het dragen van een mondkapje in onze praktijk van kracht, daar wij een 1,5 meter afstand niet altijd kunnen garanderen.

Houdt u zich aan deze regels dan kunnen wij ons werk op een verantwoorde manier uitvoeren.

Met dank voor uw begrip

Team C.G.M. Gooris, MSD
orthodontist