Covid-19 virus of Coronavirus update ( 22 April 2020 )

Hervatting reguliere patiëntenzorg per 22 april.

Geachte patiënt, ouders/verzorgers:

Hopelijk treft dit bericht u in goede gezondheid.  Breda en omstreken is hard getroffen, iedereen heeft op een of andere manier hiermee te maken gekregen. Wij wensen de mensen die ziek zijn of anderszins getroffen zijn door het virus heel veel sterkte.

Tevens danken wij u voor uw geduld en begrip tijdens onze praktijksluiting.

Er is goedkeuring van de minister voor het plan dat is opgesteld door de mondzorgkoepels tezamen met de RIVM en het ministerie  van VWS voor het opstarten van de orthodontische zorg.

U begrijpt dat het opstarten van de praktijk, inplannen en het zien van onze patiënten niet in een aantal weken gerealiseerd zal zijn. Al onze patiënten krijgen van ons een schriftelijke bevestiging voor een nieuwe afspraak, wacht deze berichtgeving af.  U hoeft ons dus niet zelf te bellen, alleen als u deze afspraak wilt verzetten.

De behandeling in onze praktijk zal de komende tijd anders zijn dan u van ons gewent bent, aanpassingen zijn er gemaakt om u  veilig te ontvangen en te behandelen.

Voor onze patiënten gelden de volgende extra maatregelen:

. Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid,  smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan. Geeft u dit zo spoedig mogelijk door via de mail.

. Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak NIET doorgaan. Geeft u dit zo spoedig door via de mail.

. De praktijk mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.

. Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of  anderen mogen niet mee naar binnen.

. Kom met lege handen naar de praktijk. Laat mobiel en tas thuis of in de auto. Doe de beugel in en laat het beugelbakje of tasje thuis.

. Bij binnenkomst onmiddellijk de handen desinfecteren en de vingers in elkaar haken zoals  aangegeven op de instructieposter in de praktijk.

. De computer waar u zich normaal aanmeld is niet in gebruik.

. Het is onmogelijk de tanden te poetsen in de praktijk, graag thuis al grondig de tandenpoetsen.

. Het patiënten toilet is afgesloten, graag uw begrip hiervoor.

Houdt u zich aan deze regels dan kunnen wij ons werk op een verantwoorde manier uitvoeren.

Wij zijn erg blij dat wij uw behandeling weer kunnen hervatten. Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk uw afspraak in te plannen. Wacht u ons bericht af.

Tot binnenkort!

Team Gooris

Mw CGM Gooris, orthodontist